Program Treasure Box

Program Treasure Box (Cambridge YLE)
KLC Program Treasure Box

Cambridge YLE adalah program bahasa yang mempunyai enam tahap yang akan memberi inspirasi kepada setiap kanak-kanak belajar bahasa Inggeris. Pelajar peringkat rendah dan menengah boleh mendapat keyakinan dan meningkatkan lagi kemahiran bahasa Inggeris melalui bahasa Inggeris bertulis dan lisan setiap hari. Di samping itu, sijil bahasa Inggeris Cambridge akan memberikan akses anak anda kepada peluang belajar, kehidupan dan peluang terbaik. Pelajar dinasihatkan untuk terlebih dahulu mengambil ujian penempatan satu jam di mana-mana Pusat KLC untuk menentukan tahap penguasaan Bahasa Inggeris mereka.

KLC Program Treasure Box

ARTIKEL TERKINI

---
---

October 11, 2019

English language skills
English language skills

September 30, 2019

reading lifetime
reading lifetime

September 27, 2019

listening skill
listening skill

September 27, 2019

mobile addicted
mobile addicted

September 26, 2019

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge