Program Treasure Box

Program Treasure Box (Cambridge YLE)
KLC Program Treasure Box

Cambridge YLE adalah program bahasa yang mempunyai enam tahap yang akan memberi inspirasi kepada setiap kanak-kanak belajar bahasa Inggeris. Pelajar peringkat rendah dan menengah boleh mendapat keyakinan dan meningkatkan lagi kemahiran bahasa Inggeris melalui bahasa Inggeris bertulis dan lisan setiap hari. Di samping itu, sijil bahasa Inggeris Cambridge akan memberikan akses anak anda kepada peluang belajar, kehidupan dan peluang terbaik. Pelajar dinasihatkan untuk terlebih dahulu mengambil ujian penempatan satu jam di mana-mana Pusat KLC untuk menentukan tahap penguasaan Bahasa Inggeris mereka.

KLC Program Treasure Box

ARTIKEL TERKINI

o
o

February 26, 2020

g
g

February 13, 2020

e
e

February 07, 2020

KLC Newsletter 2019
KLC Newsletter 2019

February 05, 2020

klc-menbaca
klc-menbaca

February 05, 2020

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge