Program Treasure Box

Program Treasure Box (Cambridge YLE)
KLC Program Treasure Box

Cambridge YLE adalah program bahasa yang mempunyai enam tahap yang akan memberi inspirasi kepada setiap kanak-kanak belajar bahasa Inggeris. Pelajar peringkat rendah dan menengah boleh mendapat keyakinan dan meningkatkan lagi kemahiran bahasa Inggeris melalui bahasa Inggeris bertulis dan lisan setiap hari. Di samping itu, sijil bahasa Inggeris Cambridge akan memberikan akses anak anda kepada peluang belajar, kehidupan dan peluang terbaik. Pelajar dinasihatkan untuk terlebih dahulu mengambil ujian penempatan satu jam di mana-mana Pusat KLC untuk menentukan tahap penguasaan Bahasa Inggeris mereka.

KLC Program Treasure Box

ARTIKEL TERKINI

30days cn
30days cn

May 09, 2020

cn art1
cn art1

April 07, 2020

Cn me too1
Cn me too1

March 24, 2020

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge