Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris

Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris
SIARAN OLEH Shiqah January 14, 2019 Lisan , Penulisan , Pendengaran , Pertuturan , Berita

Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah untuk membolehkan penerokaan pelbagai ilmu serta meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris.

Menurut Datuk Halimah Mohd Said, Presiden, Persatuan Suara Keamanan, Hati Nurani dan Kebolehan Menaakul (PCORE), sistem pendidikan kebangsaan komited untuk menyatukan kedudukan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah kerajaan seperti yang ditakrifkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia dan Akta Pendidikan 1996, manakala Bahasa Inggeris perlu diperkukuh sebagai bahasa kedua yang akan meningkatkan pengetahuan pengambilalihan dan komunikasi.

Tambahnya lagi, tujuan utama memperkukuh BI adalah untuk membolehkan penerokaan pelbagai ilmu serta meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bahasa Inggeris juga merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan.

 

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris, Kementerian Pendidikan Negara 2010

Untuk mencapai matlamat yang dinyatakan di dalam dasar pendidikan kebangsaan, Bahasa Malaysia berada dalam kedudukan yang selesa sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan, manakala bahasa Inggeris dikekalkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajar dalam kurikulum kebangsaan semasa.

Kadar purata waktu pengajaran untuk bahasa Inggeris adalah empat hingga lima kali dalam tempoh seminggu.

Pembelajaran dalam bahasa Inggeris adalah satu-satunya cara untuk memberi pendedahan kepada pelajar dalam semua bentuk (lisan dan bertulis), sekali gus dapat memahirkan diri mereka.

Aktiviti membaca, menulis, mendengar dan bercakap dalam bahasa Inggeris akan mewujudkan persekitaran Bahasa Inggeris terutamanya apabila menggunakan Bahasa Inggeris dalam subjek di sekolah.

Kelas Bahasa Inggeris kemudiannya akan menguatkan lagi asas dan seterusnya meningkatkan kemahiran bahasa tersebut secara keseluruhannya.

Memandangkan di negara ini sebenarnya agak sukar untuk mewujudkan persekitaran sosio-budaya dan akademik penutur asli Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya pihak sekolah serta institut pengajian dapat menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat memberi pendedahan secara maksimum terhadap Bahasa Inggeris.

Tidak kira sama ada mereka belajar di Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Jenis Kebangsaan, pelajar di negara ini mestilah mendapat akses maksimum yang sama melalui pengajaran beberapa subjek akademik dalam bahasa Inggeris. Ini haruslah ditambah dengan bacaan wajib dan rujukan dalam bahasa Inggeris.

ARTIKEL YANG DISYORKAN

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge