Tiada Istillah Terlambat Untuk Menuntut Ilmu. Mulakan Sekarang!

Tiada istillah terlambat dalam menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi menuntut ilmu untuk menambahkan kemahiran serta kebolehan diri. Bak kata pepatah melayu, menuntut ilmu biarlah sampai ke negeri Cina yang bermaksud tuntutlah ilmu sebanyak mana & sejauh mana kamu boleh pergi.

Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris

Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah untuk membolehkan penerokaan pelbagai ilmu serta meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Bertutur Dalam Bahasa Inggeris Tidak Menjejaskan Nilai Bangsa Mahupun Kewarganegaraan

"Jika anda dapat bertutur dan menguasai Bahasa Inggeris dengan baik, ternyata dunia akan lebih kagum dan bangga dengan anda."

Tip untuk menggalakkan anak anda menyiapkan kerja sekolah

Membiarkan anak-anak kita belajar Bahasa Inggeris tanpa pengawasan adalah satu tugas yang sukar bagi mereka lebih-lebih lagi jika persekitaran mereka terutamanya ibu bapa tidak mempraktikkan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. 

-22

SIARAN OLEH Khyler November 20, 2018 Lisan , Penulisan , Pendengaran , Pertuturan , Berita
-22

-2

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge