10 Faedah Membaca Untuk Kanak-Kanak Ibu Bapa Perlu Tahu

Kemahiran membaca peringkat awal ini berkait dengan tiga agenda kehidupan manusia sepanjang masa. Masa yang paling sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca ialah ketika otak mereka sedang pesat membangun iaitu 25% ketika lahir, 50% ketika berumur enam bulan, 85% ketika berumur tiga tahun dan 95% ketika mencapai umur enam tahun.

Kenapa Pentingnya Kelas Yang Kondusif?

Persekitaran fizikal bilik darjah adalah penting bagi proses pembelajaran kerana ia boleh menggalakkan atau menghalang proses tersebut daripada berjalan dengan lancar. Mempunyai persekitaran bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada faktor proses pengajaran yang berkesan.

Penguasaan & Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar

Hasil kajian menunjukkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah pada tahap sederhana.

Bermain Gajet - Mampu Memberi Kesan Negatif Kepada Kanak-Kanak

Dalam zaman serba moden ini, kebanyakkan ibu bapa terdorong untuk memberikan gajet kepada anak-anak terutamanya anak yang berumur bawah 4 tahun bagi memastikan mereka duduk diam. Namun tanpa disedari ia boleh membawa kesan negatif yang membahayakan kepada kanak-kanak.

Tanpa Penguasaan Bahasa Inggeris Kita Sukar Kuasai Ilmu

Dengan menguasai bahasa Inggeris, ia tidak bermakna kita menolak bahasa ibunda, malah penguasaan satu bahasa sahaja tidak mencukupi untuk kita bersaing dengan yang lain.

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge