3 Tip Mudah Tarik Minat Anak Supaya Suka Membaca

Seperti peribahasa Melayu, "Melentur buluh biarlah dari rebungnya." Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak agar suka membaca amat penting dari usia mereka setahun jagung. Lebih awal kita beri pendedahan kepada mereka, maka lebih mudahlah untuk mendidik mereka.

Tiada masalah ajar Sains, Matematik dalam bahasa Inggeris di luar bandar, kata menteri Sarawak

Kira-kira 90% penduduk kampung di Sarawak boleh memahami dan bertutur bahasa Inggeris

10 Faedah Membaca Untuk Kanak-Kanak Ibu Bapa Perlu Tahu

Kemahiran membaca peringkat awal ini berkait dengan tiga agenda kehidupan manusia sepanjang masa. Masa yang paling sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca ialah ketika otak mereka sedang pesat membangun iaitu 25% ketika lahir, 50% ketika berumur enam bulan, 85% ketika berumur tiga tahun dan 95% ketika mencapai umur enam tahun.

Kenapa Pentingnya Kelas Yang Kondusif?

Persekitaran fizikal bilik darjah adalah penting bagi proses pembelajaran kerana ia boleh menggalakkan atau menghalang proses tersebut daripada berjalan dengan lancar. Mempunyai persekitaran bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada faktor proses pengajaran yang berkesan.

Penguasaan & Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar

Hasil kajian menunjukkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah pada tahap sederhana.

ARTIKEL TERKINI

---
---

October 11, 2019

English language skills
English language skills

September 30, 2019

reading lifetime
reading lifetime

September 27, 2019

listening skill
listening skill

September 27, 2019

SHARE

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge