Isu Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar

Kesedaran masyarakat tentang kepentingan Bahasa Inggeris adalah perlu. Bahasa Inggeris bukan sahaja penting dalam bidang pendidikan malah berperanan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial seiring dengan perkembangan teknologi.

Mahir Bahasa Asing Buka Lebih Peluang Pekerjaan

Pada era globalisasi orang ramai disaran mempelajari bahasa asing sebagai nilai tambah memandangkan bahasa berperanan penting di seluruh dunia.

Apa itu Literasi Asas Kanak-Kanak?

Konsep literasi bukan sahaja mahir membaca dan menulis malah berkemahiran sosial untuk membina penguasaan bahasa kanak-kanak. Dengan adanya pendedahan terhadap penggunaan bahasa melalui kemahiran literasi, mereka mampu berfungsi sepenuhnya di dalam komuniti.

Kenapa Sukar Bertutur Bahasa Inggeris?

KENAPA kebanyakan rakyat Malaysia sukar bertutur dalam bahasa Inggeris? Mentaliti orang kita yang mengatakan bahawa bahasa Inggeris itu adalah subjek yang susah, mengelirukan dan memeningkan perlulah diubah.

Kepentingan Kemahiran Mendengar Bagi Kanak-Kanak

Kemahiran mendengar merupakan salah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh setiap kanak-kanak. Kemahiran mendengar mampu membantu kanak-kanak menghayati sesuatu kontek perbualan harian serta formal dengan baik.

ARTIKEL TERKINI

---
---

October 11, 2019

English language skills
English language skills

September 30, 2019

reading lifetime
reading lifetime

September 27, 2019

listening skill
listening skill

September 27, 2019

SHARE

Your Browser Does Not Support !

Upgrade to Chrome Upgrade to Edge